OnlineAppointment Doktorunuza danışın Sanal Burun Tasarımı

Articles Published

1. Chorda tympani nerve analysis with electron microscopy in chronic supurative otitis media. Acta Oto-Laryngologica 2010; 130: 859-864.

2. Ani işitme kayılı vakalarda düşük m oleküler ağırlıklı HES %10 ve düşük moleküler ağırlıklı Dextran karşılaştırılması 3.9.2003 SSK İstanbul Hastanesi Tıp Dergisi(4), 14-17.

3. Boksörlerde BPPV sıklığı ve tedavisi 28.8.2003 SSK İstanbul Hastanesi Tıp Dergisi

4. Pleomorfik Adenomlu Olgularımızın Cerrahi Tedavisi ve Komplikasyonlarının değerlendirilmesi SSK İstanbul Hastanesi Tıp Dergisi 2003

5. Brown Tumor (Osteitis fibrosa cystica) of the maksilla. European Journal Of Medicine. 2004

6. Maksiller sinüste ektopik molar diş. KBB. İhtisas Dergisi 2006

7. Vakıf Gureba Hastanesi’nde larenks kanser tedavisi ve sonuçlarımız. KBB. İhtisas Dergisi 2006

8. Epley Repozisyon manevrasının BPPV de etkinliği SSK İstanbul Hastanesi Tıp Dergisi 2003

9. Ani işitme kayıplı hastalarda Tedavi ve Prognoz Prospektif Analizi SSK İstanbul Hastanesi Tıp Dergisi 2003.

10. Koanal polipli olgularda endoskopik yaklaşım. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2006

11. Çok Büyük Bir Antrakoanal Polip Olgusu. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Dergisi, Yıl 2005, Cilt 3, No:3 169-171

12. Alerjik Rinitte Septuma Yaklaşım. Türkiye Klinikleri 2006; 2(6): 41-43.

13. Effectiveness of hyaluronic acid in post-tonsillectomy painrelief and wound healing: A prospective, double-blind, controlled clinical study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 79(9), 1388-1392., Doi: 10.1016/j.ijporl.2015.07.016 (2015)

14. Turkish translation, cross-cultural adaptation and validation of the SinoNasal Outcome Test (SNOT)-22. ENT Updates, 5(2), 51-57., Doi: 10.2399/jmu.2015002001 (2015)

15. Comparison of cold knife tonsillectomy versus thermal welding tonsillectomy in adults: a prospective trial. ENT Updates, 5(2), 63-67., Doi: 10.2399/jmu. 2015002003. (2015)

16. Hunger state affects both olfactory abilities and gustatory sensitivity. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Doi: 10.1007/s00405-015-3589-6. (2015)

17. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Improves Olfaction Sensitivity in Morbidly ObesePatients. OBESITY SURGERY, Doi: 10.1007/s11695-015-1784-6. (2015)

18. Repair of nasal septal perforation using middle turbinate flap (monopedicled superiory based bone included conchal flap): a new unilateral middle turbinate mucosal flap technique. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 272(7), 1707-1712., Doi: 10.1007/s00405-014-3266 (2015)

19. Olfaction improvement after nasal septal perforation repair with the “cross-stealing” technique. American Journal of Rhinology & Allergy, 29(5), 142-145., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.2500/ajra.2015.29.4208 (2015)

20. prevelance of benign paroxysmal positional vertigo among motocross racers: a case-controlled study. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi(25), 279-283., Doi:10.5606/kbbihtisas.2015.90922. (2015)

21. Improved gustatory sensitivity in morbidliy obese patients after laparoscopic sleeve gastrectomy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2016 Feb 4. Pii: 0003489416629162. (2015)

22.Cinnamaldehyde is an effective antiinflammatory agent for treatment of allergic rhinitis in a rat model. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 84(2016) 81-87. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2016.03.001